Tryby, w jakich można udzielić zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony (więcej informacji można znaleźć tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przetarg_nieograniczony), to tryb, w którym początkowo publicznie ogłasza się zamówienie. Na ogłoszenie to mogą udzielić odpowiedzi wszelkie osoby, które są zainteresowane pozyskaniem zamówienia (http://www.pressinfo.pl/przetargi-zamowienia-i-zlecenia.html).

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb, w jakim zamawiający wykonanie zadania negocjuje z wybranymi przez siebie firmami i dopiero po negocjacjach zaprasza wybranych do złożenia propozycji.

Następnym trybem, który występuje w polskim prawie jest zamówienie z wolnej ręki.Chodzi tu o to, że propozycję składa jedynie wykonawca, który został wybrany przez podmiot zamawiający.