Poznaj wady i zalety przetargów ograniczonych

nasz salon oferuje makijaż permanentny i okazjonalny manicure hybrydowy japoński oraz masaż klasyczny medycyna estetyczna piaseczno zapraszamy
makijazpermanentny-longtimeliner.pl

Przetargi ograniczone są bardzo częstym rozwiązaniem, stosowanym przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Posiadają one wiele zalet, choć ? jak każdy z trybów postępowań przetargowych ? mają też pewne wady. Warto, zatem je poznać, aby dowiedzieć się czy przetargi ograniczone będą najkorzystniejszą dla naszej firmy formą udzielania zamówienia publicznego.

Przetargi ograniczone i nieograniczone to wielka szansa na rozwój każdego przedsiębiorstwaPrzede wszystkim tego rodzaju przetargi nie nakładają obowiązku umieszczania na stronie firmy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co może być sporym ułatwieniem zwłaszcza w przypadku przetargów dotyczących robót budowlanych, w których opis przedmiotu bardzo często składa się z bardzo obszernej dokumentacji projektowej. Ponadto taka forma przetargów daje możliwość skrócenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Niezwykle ważną zaletą przetargów ograniczonych jest ograniczenie ryzyka dużej ilości odwołań. Odwołanie możliwe będzie jedynie w przypadku wykluczenia wybranych wykonawców z postępowania oraz na etapie wybierania najkorzystniejszej oferty. W pierwszej sytuacji wykonawca może domagać się argumentacji odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, z kolei w drugiej wykonawca może zanegować nasz wybór, domagając się wyjaśnień. Dzięki temu przetargi ograniczone są bardzo przejrzyste, co niewątpliwie ułatwia organizatorowi ich przeprowadzenie. Do zalet przetargów ograniczonych zaliczyć możemy również brak konieczności zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której niezwykle istotnym elementem są szczegółowe i wyczerpujące informacje o przedmiocie zamówienia. Można ją uzgadniać już po wszczęciu postępowania, pamiętając jednocześnie o zachowaniu zgodności z ogłoszeniem. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas, co jest szczególnie istotne przy skomplikowanych przedmiotach zamówienia.

A jakiego rodzaju wady posiadają przetargi ograniczone? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na większą ilość czynności koniecznych do wykonania, co wynika ze złożoności przetargu ograniczonego. Musimy, zatem m.in. wykonać przyznawanie punktów ofertom czy przygotować i wysłać zaproszenia do złożenia ofert, co w przypadku postępowania nieograniczonego nie występuje. Ponieważ nie mamy obowiązku umieszczania na stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, konieczne jest ich przekazanie w inny sposób. Koszty druku specyfikacji i przesłania jej do zainteresowanych podmiotów obciążają naszą firmę. Sporą wadą, jaką posiadają przetargi ograniczone jest również konieczność poinformowania wszystkich wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, nim zaprosimy ich do składania ofert. Grozi to sytuacją, w której jedyny wykonawca spełniający wszystkie nasze warunki będzie miał tego świadomość, przez co będzie mógł zaoferować znacznie gorszą ofertę.