Dotacje unijne

90g

Dyskwalifikacja w postępowaniu przetargowym

Decydując się do walki o przetargi, warto pamiętać o tym, że zamawiający ma prawo zażądać od wykonawców wszystkich dokumentów rejestrowych, celem weryfikacji zdolności oferenta...